Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

Dane

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
e-mail: zns@psseglogow.pl
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym bezpośrednio podlega p.o. Zastępcy Dyrektora PSSE w Głogowie

Zadania

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny zajmuje się:

  • uzgadnianiem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
  • uzgadnianiem dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
  • uczestniczy w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych,
  • inicjowaniem przedsięwzięć oraz prac w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych wydawane są opinie, postanowienia i decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie.