Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

Rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości nowotworem złośliwym narządów płciowych u kobiet. Co roku w naszym kraju u blisko 4 tys. kobiet wykrywa się raka szyjki macicy, a około 2 tys. umiera z tego powodu. Rozwój nowotworu wiąże się ściśle z wieloletnim zakażeniem szyjki macicy wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Zagrożenie onkogennym HPV rozpoczyna się w momencie inicjacji seksualnej i trwa do momentu zakończenia aktywnego życia płciowego.

Skutecznym sposobem uchronienia się przed zachorowaniem na raka szyjki macicy jest regularnie przeprowadzane badanie ginekologiczne połączone z pobraniem wymazu cytologicznego z szyjki macicy. Cytologia to kilkuminutowe, bezbolesne badanie, które pozwala dokładnie ocenić zmiany w obrębie szyjki macicy, zanim nabiorą one charakteru nowotworowego. Każda kobieta po 20 r. ż. powinna wykonywać cytologię, co najmniej raz na trzy lata, by uratować zdrowie, a może nawet życie. Im wcześniej choroba zostanie rozpoznana, tym większa jest szansa skutecznego jej wyleczenia.

Program „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – dziewcząt i chłopców z klas I, rodziców uczniów oraz kadry pedagogicznej. Jego głównym zadaniem jest zachęcanie do odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższego otoczenia.

Założenia ogólne programu:

 • Stworzenie świadomości zagrożenia rakiem szyjki macicy i innych chorób wywoływanych zakażeniem wirusem HPV u młodych ludzi.
 • Problem raka szyjki macicy nie może być kwestią wstydliwą i unikaną. Wiedza o istnieniu zagrożenia zakażeniem HPV i jego konsekwencji powinna być częścią rozmów wychowawczych, przygotowujących młodych ludzi do dorosłego życia.
 • Dostępne obecnie sposoby profilaktyki wtórnej ( badania cytologiczne ) i pierwotnej ( szczepienia profilaktyczne ) powinny być powszechnie znane, aby umożliwić ich optymalne zastosowanie.
 • Szkoły ponadgimnazjalne są miejscem, gdzie można dotrzeć do szerokiego grona młodych ludzi. Wprowadzenie edukacji prozdrowotnej na temat raka szyjki macicy do szkół przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy uczniów i ich opiekunów, a także zainicjowania dyskusji, dzięki której kobiety z pokolenia rodziców podejmą odpowiednie działania, czyli skonsultują się z lekarzem i wykonają badania cytologiczne

Cel programu

 • zmniejszenie występowania i umieralności na raka szyjki macicy.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli HPV w jego powstawaniu,
 • podniesienie świadomości o czynnikach zwiększających ryzyko raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna),
 • motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie,
 • przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym,
 • dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne, Im wcześniej zaczniesz się leczyć, tym łatwiejsza będzie kuracja.

Realizacja programu

Program edukacyjny „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” może być realizowany w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki, na lekcjach przedmiotowych: biologii, wychowania do życia w rodzinie, wychowania fizycznego (zgodnie z nową podstawą programową w bloku tematycznym-edukacja zdrowotna) lub na godzinie wychowawczej. Poszczególni nauczyciele mogą włączyć treści programowe do swoich lekcji.

Realizatorzy programu

 • Realizatorami programu mogą być wychowawcy, pedagodzy, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, nauczyciele biologii, wychowania fizycznego, bądź inne osoby wskazane przez dyrektora szkoły. Szkoła może zaprosić również lokalnego eksperta, który w ramach prowadzonych zajęć poszerzy wiedzę uczniów.

Edukacja prozdrowotna jest niezwykle istotnym elementem funkcjonowania szkoły w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej. Program edukacyjny „Wybierz Życie - Pierwszy Krok” doskonale wpisuje się w założenia Szkolnego Programu Profilaktyki. Jego głównym zadaniem jest zachęcanie do odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższego otoczenia. Podejmuje próbę rozwiązania bardzo ważnego problemu zdrowotnego, jakim jest występowanie w Polsce raka szyjki macicy. Realizacja programu może być wsparciem dla prowadzonych już działań profilaktycznych w szkole i środowisku lokalnym.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

Dla szkolnego realizatora:

Dla uczniów:

Dla rodziców, nauczycieli:

Realizację programu na terenie Polski koordynuje i wspiera finansowo i organizacyjnie Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet www.fzk.org.pl.