Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj Formę!” opracowany z inicjatywy Głównego Inspektora Sanitarnego, jako realizacja zaleceń  strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie diety, aktywności fizycznej i zdrowia oraz Narodowej Strategii opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia.

CEL PROGRAMU:

Poprawa sposobu odżywiania i promowanie aktywności fizycznej wśród młodzieży.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej
  • dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonej na opakowaniach produktów spożywczych
  • kształtowania postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej
  • rozszerzenie asortymentu sklepików szkolnych o zalecane produkty
  • propagowanie zdrowego stylu życia.

ADRESACI PROGRAMU:

Uczniów szkół podstawowych (klas V-VIII) .

Realizacja programu oparta jest na metodzie projektu, dzięki której uczniowie wspólnie z nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym, opracowują najlepsze i najciekawsze metody propagowania zasad zdrowego stylu życia zarówno w szkole i w rodzinie. Program rozpoczęto w roku szkolnym 2006/2007. Obecnie rozpoczęliśmy XV edycję programu.

Materiały informacyjno – edukacyjne:

 Interaktywna strona programu: www.trzymajforme.pl