Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

Powiat głogowski położony jest w północnej części województwa dolnośląskiego, na pograniczu Pradoliny Barycko - Głogowskiej i Wzgórz Dalkowskich, po obu stronach rzeki Odry.

Położenie powiatu głogowskiego w całości w dorzeczu Odry oraz obecność na terenie powiatu zbiornika odpadów poflotacyjnych "Żelazny Most" stanowi duże zagrożenie powodziowe, szczególnie w okresie letnim.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie posiada Oddział Laboratoryjny, który wykonuje badania w zakresie mikrobiologii lekarskiej, monitoringu jakości wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Działalność PPIS polega na przeprowadzaniu kontroli sanitarnych i wykonywaniu badań laboratoryjnych w ramach nadzoru sanitarnego i prac zleconych.

Powiat głogowski - 5 gmin i miasto Głogów
Liczb mieszkańców powiatu głogowskiego i miasta Głogów  87032
Obszar powiatu  443 km2
Stolicą gminy miejskiej jest miasto Głogów
Miasto Głogów - liczba mieszkańców  65524
Obszar miasta 36 km2
5 gmin wiejskich to :
Głogów liczba mieszkańców -    6597 Obszar gminy:           84 km2
Jerzmanowa liczba mieszkańców-     4772 Obszar gminy:           63 km2
Kotla liczba mieszkańców -    4379 Obszar gminy :        128 km2
Pęcław liczba mieszkańców -    2247 Obszar gminy:           64 km2
Żukowice liczba mieszkańców -    3513 Obszar gminy :          68 km2

Stan na dzień 31.12.2016