Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

Dane

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
e-mail: hzzipu@psseglogow.pl
tel.: 76 7272594 wew. 34, 35
Sekcja HŻŻiPU zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym bezpośrednio podlega p.o. Zastępcy Dyrektora PSSE w Głogowie

Zadania

Sekcja Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku prowadzi bieżący nadzór sanitarny nad:

  • przestrzeganiem przepisów sanitarnych w zakresie warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności,
  • warunkami żywienia,
  • obrotem przedmiotami użytku,
  • opracowywaniem zbiorowych ognisk zatruć pokarmowych,
  • RASFF- Systemem Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt.

W oparciu o działalność Sekcji wypracowywane są zalecenia i wydawane decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie, a także materiały konieczne do przygotowania ocen bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie głogowskim.