Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

Dane

Sekcja Higieny Komunalnej
e-mail: hk@psseglogow.pl
Sekcja Higieny Komunalnej zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym bezpośrednio podlega p.o. Zastępcy Dyrektora PSSE w Głogowie

Zadania

  • sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej oraz środkami transportu osobowego,
  • sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad urządzeniami do zaopatrywania ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
  • sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi oraz zwyczajowymi miejscami kąpieli,
  • sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska,
  • pobieranie prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ujęć wodnych, sieci wodociągowych, basenów i zwyczajowych miejsc kąpieli do badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych,
  • sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przewozem i ekshumacją zwłok (szczątków) ludzkich,
  • wydawanie opinii sanitarnych.

W oparciu o działalność Sekcji wypracowywane są wnioski, zalecenia i wydawane decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie dotyczące zagadnień komunalnych.