Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

Kampania edukacyjna - "Rodzina na plus"

Informacja o projekcie Rodzina na plus, realizowanym przez Fundację Studio Psychologii Zdrowia, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu  społecznemu rodzin z dziećmi zakażonymi HIV przez prowadzenie poradnictwa  innych form wsparcia. Projekt powstał na podstawie diagnozy potrzeb dzieci z HIV i ich rodzin, wypracowanej przez psychologów doświadczonych w pracy z rodzinami będącymi pod opieką Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego w Warszawie. Jednym z zadań projektu było stworzenie portalu internetowego www.rodzina-na-plus.pl