Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

Dane

Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Prawnej
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym bezpośrednio podlega Dyrektorowi PSSE w Głogowie

Zadania

  • świadczenie pomocy prawnej,
  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • występowanie przed sądami i urzędami,
  • sporządzanie umów i weryfikacji umów oraz innych przedkładanych dokumentów pod względem ochrony interesów pracodawcy poprzez składanie na nich stosownych podpisów,
  • uczestniczenie w negocjacjach przedumownych,
  • rozpowszechnianie i uaktualnianie przepisów prawnych,
  • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu obsługi prawnej,
  • wykonywanie innych czynności związanych z obsługą prawną.