Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV określa politykę rządu w zakresie zapobiegania HIV/AIDS i zwalczania ich społecznych skutków. Krajowe Centrum ds. AIDS - Agenda Ministra Zdrowia od 1993 roku koordynuje działania mające na celu zahamowanie wzrostu epidemii HIV/AIDS w Polsce poprzez profilaktykę zakażeń HIV oraz leczenie antyretrowirusowe osób zakażonych HIV.

Realizacją Krajowego Programu kieruje Minister Zdrowia, koordynatorem jest Krajowe Centrum ds. AIDS. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest partnerem, który realizuje działania wynikające z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego:

Głównymi zadaniami Krajowego Programu są:

  1. Ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, tj.: prowadzenie długofalowych programów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży.
  2. Organizowanie uświadamiających kampanii medialnych.
  3. Rozszerzanie sieci punktów wykonujących testy na obecność HIV z profesjonalnym poradnictwem.
  4. Międzynarodowa wymiana doświadczeń w walce z HIV/AIDS; poprawa jakości życia i dostępu do opieki zdrowotnej dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich poprzez promowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych i wolontariatu w zakresie profilaktyki HIV, pomocy zakażonym HIV i chorym na AIDS.
  5. Promowanie projektów integracyjnych z chorymi.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Głogowie co roku zaprasza społeczeństwo, a szczególnie młodzież szkolną, do udziału w różnych przedsięwzięciach związanych z tematyką HIV/AIDS. Zaproponowane działania zwracają uwagę społeczeństwa na ciągle aktualny problem zdrowotny jakim jest HIV/AIDS.

Podstawę prawną działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS stanowi

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV (Dz. U. z dnia 1 marca 2011r., Nr 44, poz. 227)

Materiały do pobrania:

Materiały informacyjne dla osób żyjących z HIV

Broszury, zwierające podstawowe informacje na temat HIV i AIDS, przeznaczone dla osób zakażonych HIV. Ich celem jest przybliżenie pacjentom zagadnień związanych z chorobą. Zrozumienie tej problematyki może pomóc osobom zakażonym w nawiązaniu lepszej współpracy z lekarzem, stosowaniu leczenia antyretrowirusowego z większym zrozumieniem, życia z wirusem nie narażając otoczenia i bliskich.

Najświeższe informacje na temat profilaktyki HIV/AIDS znajdują się na stronie internetowej: http://www.aids.gov.pl/