Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu,
tytoniu i innych środków psychoaktywnych

współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

W ramach Projektu KIK/68 w latach 2012-2016 organizowane są:

  1. Szkolenia dla kadry medycznej pt. „Skuteczna komunikacja z pacjentem w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych”.
  2. Programy edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych i zakładach pracy.
  3. Kampania społeczna.
  4. Badania ankietowe pt. „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży”.
  5. Działania edukacyjne z wykorzystaniem platformy – System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia (SEMPZ).

Całkowity budżet Projektu wynosi 4 045 519 CHF (15 195 047 PLN), z czego wartość dofinansowania Projektu przez stronę szwajcarską wynosi 85% i obejmuje kwotę 3 438 691 CHF (12 915 789 PLN), pozostałe 15% w kwocie 606 828 CHF (2 279 258 PLN) stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia

www.zdrowiewciazy.pl

15 luty 2019

Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych "Szkoła wolna od używek" - III edycja konkursu

Bliższe informacje na stronie internetowej: www.szkolawolnaoduzywek.pl