Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

Dane

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
e-mail: dyrektor@psseglogow.pl

Zadania

1. sprawowanie nadzoru nad:

  • higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku, rekreacji dzieci i młodzieży,
  • warunkami pracy w zakładach pracy,
  • warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji,
  • warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków,
  • warunkami higieniczno-sanitarnymi w środkach transportu komunikacji publicznej,

2. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych w nadzorowanych obiektach,

3. prowadzenie spraw w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,

4. wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych,

5. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych, warunkujących zdrowie ludności,

6. prowadzenie działalności przeciwepidemicznej,

7. opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno -sanitarnego nadzorowanych obiektów,

8. przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu egzekucyjnym,

9. prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowania w tych sprawach decyzji administracyjnych,

10. prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną,

11. opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Głogowie.

Co warte jest podkreślenia i odróżnienia PIS pozytywnie od innych organów kontroli to fakt, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo - zdrowotną w środowiskach lokalnych społeczności, których celem jest:

  • ukształtowanie odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych,
  • zaznajomienie społeczeństwa z czynnikami ryzyka zdrowotnego,
  • popularyzacja zasad higieny i racjonalnego żywienia,
  • upowszechnianie metod zapobiegania chorobom,
  • wreszcie pobudzenie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia.