Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

Dane

Oddział Laboratoryjny
e-mail: lab@psseglogow.pl

Oddział Laboratoryjny stanowi wydzieloną komórkę organizacyjną Stacji podlegającą bezpośrednio Dyrektorowi PSSE w Głogowie

Oddział Laboratoryjny składa się z:

Laboratorium Badań Mikrobiologicznych