Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

Dane adresowe:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Piotra Skargi 4

67-200 Głogów


e-mail: psse.glogow@pis.gov.pl

EPUAP - http://epuap.gov.pl   skrytka odbiorcza /psseglogow/skrytka


W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej MSZ RP uruchomiło infolinię dot. możliwości przekraczania granic. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 523 8880" 


PRZYJMOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH  W GODZ.  OD  800  DO  1100