Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Głogowie realizuje V edycję programu edukacyjnego kierowanego do dzieci mających rozpocząć naukę w szkole oraz ich rodziców. Program opracowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Poznaniu adresowany jest do szkół i przedszkoli. Rozpoczęcie nauki w szkole to przełomowy moment w życiu dziecka, a także jego rodziny. Kolejne lata nauki są okresem bardzo ważnym nie tylko z powodu zdobywanej przez dziecko wiedzy, ale także czasem istotnym dla jego zdrowia. W wieku szkolnym może rozwinąć się szereg problemów zdrowotnych, takich jak wady postawy, zaburzenia wzroku czy otyłość. W tym wieku kształtuje się wiele nawyków, utrwalają się zachowania, które będą umacniać zdrowie lub jemu szkodzić.

CEL GŁÓWNY PROGRAMU:

  1. Ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród rodziców i uczniów.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  1. Podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia.
  2. Uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.
  3. Zainteresowanie rodziców zdrowiem ich dzieci i czynnikami wpływającymi na jego zachowanie.
  4. Przekonanie rodziców o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu, środowisku szkolnym.

„Moje Dziecko Idzie do Szkoły” to program edukacyjny mający na celu zwrócenie uwagi rodziców na potrzeby dziecka wynikające z rozpoczęcia nauki w szkole. Materiały dydaktyczne dla rodziców i nauczycieli poruszają m.in. zagadnienia dotyczące: prawidłowego żywienia, wymogów sanitarnych przy przygotowywaniu i spożywaniu posiłków, zapobiegania nadwadze i otyłości, higieny jamy ustnej, prawidłowej postawy dziecka, ochrony wzroku, skutków biernego palenia, dobrodziejstwa szczepień ochronnych, wad wymowy, bezpieczeństwa dziecka w drodze do i ze szkoły, w domu i w szkole, zdrowia psychicznego dziecka.

Materiały i pomoce dydaktyczne do realizacji programu: