Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

W Laboratorium Badań Wody wykonywane są:

  • badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  • badania mikrobiologiczne wody w basenach,. 
  • badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wód powierzchniowych,  

Są to próbki pochodzące z wodociągów, basenów, studni, kąpielisk.