Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

KIEROWNICTWO

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
mgr inż. Wioletta Chodorowska

p .o. Zastępca Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
mgr inż. Magdalena Biskup-Papuga

Kierownik Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego - Główny Księgowy
mgr Wioletta Idkowiak

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego
mgr Danuta Dmochowska