Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

Dane

Główny Specjalista ds. Systemu Jakości
e-mail: jakosc@psseglogow.pl
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym bezpośrednio podlega Dyrektorowi PSSE w Głogowie

Zadania

 • Utrzymanie odpowiedniego i aktualnego systemu jakości, w tym:
  • dostosowanie go do zmian przepisów prawnych, kryteriów akredytacji, organizacyjnych i personalnych,
  • w zakresie prac realizowanych przez jednostkę kontrolującą,
  • metod i procedur kontroli,
  • koniecznych ze względu na zalecenia wynikające z auditów wewnętrznych i przeglądów okresowych,
 • wprowadzanie stosownych zmian w systemie jakości.
 • aktualizacja dokumentacji systemowej.
 • wdrażanie wprowadzanych zmian.