Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

Dane

Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Informatycznej
e-mail: informatyk@psseglogow.pl
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym bezpośrednio podlega Dyrektorowi PSSE w Głogowie

Zadania

  • nadzorowanie sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz funkcjonowania sieci komputerowej Powiatowej Stacji,
  • wykonywanie konserwacji sprzętu komputerowego,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z komputeryzacją Powiatowej Stacji,
  • prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Powiatowej Stacji,
  • nadzorowanie przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
  • nadzorowanie funkcjonowania strony BIP,
  • nadzorowanie bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych zgodnie z instrukcją obowiązującą w Powiatowej Stacji.