Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

Dane

Oddział Ekonomiczno-Administracyjny
Sekretariat
Sekretariat - sekretariat@psseglogow.pl
Kadry - kadry@psseglogow.pl
Księgowość - ksiegowosc@psseglogow.pl

EPUAP - http://epuap.gov.pl skrytka odbiorcza /psseglogow/skrytka

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym bezpośrednio podlega Dyrektorowi PSSE w Głogowie

Zadania

Sekcja Administracyjna i Obsługi Technicznej

 • obsługa administracyjna i gospodarcza w stopniu zapewniającym sprawne wykonywanie działalności podstawowej jednostki,
 • zaopatrywanie komórek organizacyjnych w artykuły biurowe i gospodarcze,
 • obsługa sekretariatu i zarządzanie pełną dokumentacją pracowników (akta osobowe),
 • prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na terenie PSSE,
 • pełna obsługa kasowa dochodów i wydatków prowadzenia,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania (mandatów)

Sekcja Finansowo-Księgowa

 • Prowadzenie rachunkowości zg. z obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami:
  • prowadzenie gospodarki finansowej PSSE tj. wydatków, dochodów budżetowych,
  • naliczanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników,
  •  z tytułu składek ZUS,
  • naliczania podatku od wynagrodzeń i rozliczanie z Urzędem Skarbowym podatków od osób fizycznych i VAT,
  • windykacja należności budżetowych, wysyłanie upomnień i tytułów wykonawczych,
  • sprawozdawczość finansowa i budżetowa.