Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

CELE GŁÓWNE PROGRAMU:

 1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
 3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

ADRESACI PROGRAMU:

 1. Dzieci w wieku 5 - 6 lat, uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach.
 2. Rodzice i opiekunowie.

REALIZATORZY I UCZESTNICY PROGRAMU:

 • Dyrekcje i pracownicy przedszkoli/szkół,
 • Władze wojewódzkie i lokalne oraz inni wg potrzeb i możliwości.

ORGANIZATORZY PROGRAMU:

 • Główny Inspektorat Sanitarny,
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna – WSSE (16) i PSSE (318).

KOORDYNATORZY PROGRAMU:

 1. Poziom krajowy – GIS,
 2. Poziom wojewódzki – WSSE,
 3. Poziom lokalny – PSSE,
 4. Poziom przedszkolny – wytypowani koordynatorzy w przedszkolach/ szkołach.

PARTNERZY PROGRAMU:
Na poziomie krajowym: 

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
 • Rzecznik Praw Obywatelskich, 
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu.

Materiały i pomoce dydaktyczne do realizacji programu przedszkolnego: