Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

Założenia dotyczące realizacji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „BIEG PO ZDROWIE”

Szczegóły dotyczące projektu oraz wszystkie materiały można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/gis/programy-edukacyjne.

Materiały są również dostępne na platformie edukacyjnej epodreczniki.pl w zakładce https://epodreczniki.pl/a/ksztalcenie-ogolne---materialy-podmiotow-zewnetrznych/DeIYjB0Mi.

Do celów głównych programu należy zapobieganie i opóźnienie inicjacji palenia wyrobów tytoniowych wśród dzieci i młodzieży, oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności uczniów w temacie zdrowia. Program adresowany jest do uczniów IV klas szkół podstawowych i ich rodziców. Wiek odbiorców został dobrany na podstawie badań. Wg HBSC (2010r.) pierwsze próby palenia papierosów zaczynają się już w wieku 11 lat i poniżej. Spośród dzieci i młodzieży w przedziale 11-15 lat, prawie połowa ma już za sobą inicjację dotyczącą wyrobów tytoniowych (44%). Dlatego autorzy kierują ten program do dzieci klas IV szkół podstawowych, które za chwilę osiągną wiek pierwszych prób eksperymentowania z używkami.

Zajęcia w ramach programu przeprowadzane są metodami aktywizującymi i zróżnicowanymi, dostosowanymi odpowiednio do wieku. Tłem lekcji profilaktycznych są bohaterowie – dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej – Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia odnoszą się do poruszanych w trakcie zajęć tematów. W trakcie realizacji programu wykorzystuje się obserwację bezpośredniego otoczenia, której dokonują uczestnicy. Podstawą zajęć jest stymulowanie aktywności i kreatywności. Aktywny udział uczestników sprzyja identyfikowaniu się z omawianą tematyką i motywuje do tego, aby zdobytą wiedzę i umiejętności zastosować w codziennym życiu.

Zajęcia powinny angażować uczniów i wymagać od nich kreatywności. Ciekawość, kreatywność, radość powinny stanowić główny motor procesu edukacji.

Program powinien angażować nie tylko środowisko szkolne ale i domowe uczniów oraz całe społeczności lokalne.ZESTAW MATERIAŁÓW DLA NAUCZYCIELA ( 1 PAKIET)

  • egzemplarz folderu dla szkół,
  • komplet plakatów (6 rodzajów), zapakowany w tubę,
  • 1 bloczek oznaczony jako załącznik Rodz. 2,
  • 1 sztuka załącznika „Ankieta dla nauczycieli”,
  • zeszyt ćwiczeń dla uczniów.

SCHEMAT ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH


Więcej informacji - https://gis.gov.pl


ZAŁOŻENIA PROGRAMU