Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

"BEZPIECZNI NA STARCIE, ZDROWI NA MECIE"

Europejska kampania informacyjna 2016-2017

14 kwietnia 2016 r. - otwarcie kolejnej europejskiej  kampanii informacyjnej z cyklu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, Kampania służy promowaniu zrównoważonego życia zawodowego i zdrowego starzenia się. W ramach kampanii informuje się o znaczeniu zapobiegania zagrożeniom przez całe życie zawodowe, poszerza się wiedzę w zakresie dostosowywania pracy do indywidualnych zdolności, wspomaga się pracodawców i pracowników poprzez przekazywanie im informacji i narzędzi do zarządzania BHP w kontekście starzenia się pracowników oraz promuje się wymianę dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Częścią kampanii jest Europejski konkurs dobrych praktyk. Konkurs jest organizowany przez EU-OSHA we współpracy z państwami członkowskimi i prezydencją Rady UE i ma na celu wskazanie wyróżniających się i innowacyjnych działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Konkurs dobrych praktyk służy również jako platforma wymiany i promocji dobrych praktyk w całej Europie

więcej informacji na:

https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards