Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ DO 30000 EURO

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę artykułów laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Głogowie na 2018r.

dokumenty do pobrania

Termin składania ofert do dnia 29.12.2017 do godz. 13:00

Odpowiedź na pytania do pobrania

Sprostowanie do pobrania

Odpowiedź na zapytanie z dnia 20.12.2017 do pobrania

Odpowiedź na zapytanie z dnia 21.12.2017 do pobrania

Informacja o wyborze oferty do pobrania


POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę artykułów laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Głogowie na 2017r.

dokumenty do pobrania

Termin składania ofert wydłużony do dnia 28.12.2016 do godz. 12:00

Odpowiedź na pytania do pobrania 

Informacja o wyborze oferty do pobrania


POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę artykułów laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Głogowie na 2016r.

dokumenty do pobrania

Termin składania ofert wydłużony do dnia 5.01.2016 do godz. 12:00

Odpowiedź na pytania do pobrania 

Informacja o wyborze oferty do pobrania


POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę świetlówek energooszczędnych LED oraz opraw rastrowych wraz z montażem w pomieszczeniach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Głogowie

dokumenty do pobrania

Termin składania ofert do dnia 11.12.2015 do godz. 14:00

Informacja o wyborze oferty do pobrania


POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego z wyposażeniem dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Głogowie typu MiniVan, wyprodukowanego w 2015 roku.

dokumenty do pobrania

Termin składania ofert do dnia 23.11.2015 do godz. 14:00

Informacja o wyborze oferty do pobrania


POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego z wyposażeniem dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Głogowie typu MiniVan, wyprodukowanego w 2015 roku. 

dokumenty do pobrania

Termin składania ofert do dnia 17.11.2015 do godz. 14:00

Informacja o unieważnieniu do pobrania


POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont pomieszczeń biurowo-laboratoryjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Głogowie obejmujący: 

I. Wykonanie tarketu
II. Wymianę balustrady
III. Wymianę stolarki drzwiowej

dokumenty do pobrania
informacja uzupełniająca do pobrania

Termin składania ofert przedłużony do dnia 21.10.2015 do godz. 12:00

Informacja o wyborze oferty do pobrania


POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę serwera oraz sprzętu komputerowego i elektronicznego dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Głogowie.

- dokumenty do pobrania

 Termin składania ofert do dnia 16.10.2015 do godz. 12:00

 Informacja o wyborze oferty do pobrania