Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

AKCJA ZIMOWA

CEL GŁÓWNY INTERWENCJI

Zmniejszenie ryzyka zagrożeń zdrowotnych w okresie zimowym.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Zmniejszenie zagrożenia :

 • chorobami zakaźnymi (WZW typu A,WZW typu B, malaria, żółta gorączka, dur brzuszny) oraz urazami związanymi z wyjazdami zagranicznymi i wypoczynkiem zimowym,
 • zakażeniami pneumokokowymi i meningokokowymi,
 • zatruć pokarmowych (choroby brudnych rąk),
 • zwiększenie świadomości społecznej na temat profilaktyki grypy oraz powikłań pogrypowych.

GRUPA DOCELOWA:

 • dzieci, młodzież i ich opiekunowie
 • pracownicy placówek oświatowo-wychowawczych
 • pracownicy ochrony zdrowia
 • lokalna społeczność

RAMY CZASOWE:

 • 2019/2020

 METODYKA REALIZACJI INTERWENCJI:

 • kontynuowanie i pozyskanie nowych środowisk lokalnych do realizacji interwencji,
 • przeprowadzanie narad z pozyskanymi partnerami dotyczących realizacji poszczególnych przedsięwzięć w ramach Akcji Zimowej,
 • ścisła współpraca z pionami Epidemiologii i Higieny Dzieci i Młodzieży, samorządami lokalnymi, Wydziałem Edukacji, organizacjami społecznymi i zawodowymi
 • organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla współrealizatorów (przedstawicieli środowiska pedagogicznego, organizatorów wypoczynku zimowego, pielęgniarek medycyny szkolnej),
 • inicjowanie oraz współorganizowanie różnorodnych form edukacji zdrowotnej społeczności lokalnej m.in. wykładów / pogadanek / prelekcji, konkursów tematycznych,
 • tworzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych,
 • rozdawnictwo materiałów informacyjno-edukacyjnych,
 • instruktaże, poradnictwo, wystawy,
 • nagłośnienie problematyki w mediach: opracowywanie komunikatów i artykułów na temat zagrożeń w okresie zimowym i przesłanie ich do lokalnych gazet, udzielanie wywiadów dla radia i telewizji

PATENT NA BEZPIECZNE FERIE

Ferie to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską i zabawą na świeżym powietrzu. W związku z nadchodzącymi feriami zimowymi udostępniamy ulotkę informacyjną „Patent na bezpieczne ferie” opracowaną przez Główny Inspektorat Sanitarny.