Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

AKCJA LETNIA 2018 rok

Cel główny:

1. Zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagrożenia dla zdrowia występujące szczególnie w okresie wakacji.

Cele szczegółowe:

 1. Propagowanie bezpiecznych zachowań oraz nauczenie odpowiedzialnego zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.
 2. Prowadzenie zdrowego stylu życia podczas wakacji.
 3. Zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia wynikające z zażywania nowych substancji psychoaktywnych.

Grupa docelowa:

Społeczność województwa dolnośląskiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Osoby odwiedzające województwo dolnośląskie ze szczególnym uwzględnieniem imprez masowych odbywających się na terenie województwa.

Ramy czasowe:

czerwiec-wrzesień 2018 rok

Zasadnicze działania:

 1. Informacja o Akcji Letniej na stronach lokalnych gazet oraz stronach internetowych instytucji współpracujących w ramach Akcji Letniej z terenu woj. dolnośląskiego.
 2. Zorganizowanie punktów informacyjno – edukacyjnych.
 3. Przygotowanie i zaprezentowanie materiałów informacyjno – edukacyjnych dla uczestników letniego wypoczynku, przebywających na terenie województwa dolnośląskiego.
 4. Podczas różnego rodzaju imprezach plenerowych udzielanie porad z zakresu bezpiecznych wakacji osobom zainteresowanym między innymi:
  • zasad higienicznego przyrządzania posiłków,
  • zasad bezpiecznego spożycia surowych warzyw i owoców (w ramach profilaktyki zakażeń bakterią Escherichia Coli),
  • pięć kroków bezpieczniejszej żywności,
  • zasad bezpiecznego wypoczynku podczas upałów,
  • ważne informacje w przypadku ukąszenia przez żmije,
  • przydatne rady przed wyjazdem na urlop,
  • bezpiecznego zachowywania się w celu uniknięcia chorób zakaźnych, np. WZW typu A, B, C, czy HIV i innych zakażeń,
  • informacje np; dotyczące różnego typu uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych zmieniających świadomość ze szczególnym uwzględnieniem tak zwanych „dopalaczy”.