Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

„Akcja Letnia” 2016 rok

Cel główny:

1. Zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagrożenia dla zdrowia występujące szczególnie w okresie wakacji.

Cele szczegółowe:

1. Propagowanie bezpiecznych zachowań oraz nauczenie odpowiedzialnego zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

2. Prowadzenie zdrowego stylu życia podczas wakacji

Grupa docelowa:

1. Społeczność województwa dolnośląskiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

2. Osoby odwiedzające województwo dolnośląskie ze szczególnym uwzględnieniem pielgrzymów odwiedzających województwo podczas Dni Diecezji poprzedzających Światowe Dni Młodzieży.

Ramy czasowe:

Czerwiec - wrzesień 2016 rok

Zasadnicze działania:

Ze względu na odbywające się w 2016 roku w Polsce Światowe Dni Młodzieży oraz towarzyszące im na terenie trzech diecezji (wrocławskiej, legnickiej oraz świdnickiej), Dni Diecezji działania oświatowo-zdrowotne prowadzone będą ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych ze środkami zastępczymi i nowymi substancjami psychoaktywnymi.

W okresie od czerwca do końca września podjęcie kolejnych działań w ramach szkoleń pt. „Dopalacze czym są i jak działają”. Tym razem szkolenia zostaną dostosowane do potrzeb pracowników mających na co dzień kontakt z dziećmi i młodzieżą. Zaleca się przeprowadzenie szkoleń w szczególności z: wychowawcami, pedagogami, personele medycznym, psychologami zajmującymi się pracą z młodzieżą i zatrudnionymi w takich placówkach jak: młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych różnego typu.

Podczas różnego rodzaju imprezach plenerowych udzielanie porad z zakresu bezpiecznych wakacji osobom zainteresowanym między innymi:

  • zasad higienicznego przyrządzania posiłków,
  • zasad bezpiecznego spożycia surowych warzyw i owoców (w ramach profilaktyki zakażeń bakterią Escherichia Coli),
  • pięć kroków bezpieczniejszej żywności,
  • zasad bezpiecznego wypoczynku podczas upałów,
  • ważne informacje w przypadku ukąszenia przez żmije,
  • przydatne rady przed wyjazdem na urlop,
  • bezpiecznego zachowywania się w celu uniknięcia chorób zakaźnych, np. WZW typu A, B, C, czy HIV i innych zakażeń,
  • informacje np; dotyczące różnego typu uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych zmieniających świadomość ze szczególnym uwzględnieniem tak zwanych „dopalaczy”.
MATERIAŁY INFORMACYJNE:Turystyka bez ryzyka

Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało akcję informacyjną pt. "Turystyka bez ryzyka". Akcja kierowana jest do szerokiej grupy docelowej turystów i potencjalnych turystów, zarówno podróżujących po kraju jak i za granicę. Znajdą w niej Państwo wiedzę dotyczącą przygotowań do podróży, ubezpieczeń, praw klientów biur podróży, dokumentów podróżnych, zasad bezpieczeństwa etc. Więcej informacji na stronie: https://www.turystykabezryzyka.gov.pl/