Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

Akcja Letnia 2020 rok

 Cel główny:

Zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagrożenia dla zdrowia występujące szczególnie w okresie wakacji.

Cele szczegółowe:

  1. Propagowanie bezpiecznych zachowań oraz nauczenie odpowiedzialnego zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.
  2. Prowadzenie zdrowego stylu życia podczas wakacji.
  3. Zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia wynikające z zażywania nowych substancji psychoaktywnych.

Grupa docelowa:

  1. Społeczność województwa dolnośląskiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
  2. Osoby odwiedzające województwo dolnośląskie ze szczególnym uwzględnieniem imprez masowych odbywających się na terenie województwa.

Ramy czasowe:

czerwiec-wrzesień 2020 rok

Koordynatorzy:

Pracownicy Działu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Wrocławiu,

Pion Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Głogowie.

1. Bezpieczne wakacje

prev next
play

2. Burza

prev next
play

3. Bezpieczne grzybobranie

prev next

4. Bąblowica

prev next