Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4Światowy Dzień Walki z AIDS to dzień, w którym szczególnie staramy się przełamywać bariery, takie jak strach i wynikająca z niego stygmatyzacja osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, w tym osób LGBT żyjących z wirusem. Jest to dzień bardzo szczególny, nie tylko promujący walkę z AIDS, ale także czas w którym myślimy o bliskich i przyjaciołach, których doświadczył wirus HIV oraz staramy się zwrócić uwagę społeczeństwa na ciągle aktualny problem epidemii HIV/AIDS.

W tym dniu na całym świecie, w tym i Polski, odbywają się m.in. konferencje, happeningi oraz akcje edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDSKrajowe Centrum ds. AIDS w ramach Światowego Dnia Walki z AIDS od 2001 roku prowadzi kampanie multimedialne.

Światowy Dzień Walki z AIDS obchodzony corocznie od 1988 roku, 1 grudnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Społeczna kampania edukacyjna pn. Coś was łączy? Zrób test na HIV to temat tegorocznego Światowego Dnia Walki z AIDS wybrany przez Światową Kampanię AIDS (Word AIDS Campaign).

Najnowszy raport Światowej Organizacji Zdrowia podaje, że każdego roku wykrywa się ponad 5000 nowych przypadków HIV. Tylko w 2017 roku z powodu AIDS zmarło ponad milion pacjentów. Niestety, pomimo że na świecie 36,7 mln osób jest dotkniętych HIV, to tylko około 22 milionów otrzymuje terapię antyretrowirusową, która nie umożliwia wyleczenia pacjenta.

W 2018 roku każdego dnia ponad 7000 osób zakażało się HIV. Około 97% zakażeń odnotowano w krajach nisko i średnio rozwiniętych. Około 1000 zakażeń wśród dzieci poniżej 15 roku życia Około 6000 zakażeń wśród osób w wieku 15 lat i powyżej, z których:

prawie 51 % to kobiety

ponad 41 % to osoby w wieku 15 – 24 lata.

HIV/AIDS w woj. dolnośląskim w okresie 01.01. – 31.12.2018 roku zgłoszono:

zakażenie HIV - 118 osób

2 zakażonych w związku z używaniem narkotyków

8 zakażonych przez kontakt heteroseksualny

20 zakażonych przez kontakt seksualny pomiędzy mężczyznami

1 zakażenie wertykalne (matka-dziecko)

87 brak danych

zachorowania na AIDS - 12

zgony chorych na AIDS - 4

HIV/AIDS w woj. dolnośląskim od początku epidemii (1985 r.) do 31 grudnia 2018 r.

stwierdzono :

•zakażenie HIV u 3201 osób, wśród których było co najmniej:

1 068 zakażonych w związku z dożylnym stosowaniem, używaniem narkotyków

124 zakażonych przez kontakt heteroseksualny

215 zakażonych przez kontakt seksualny pomiędzy mężczyznami

27 zakażeń wertykalne (matka-dziecko)

1 684 brak danych na temat drogi szerzenia/inna droga

zachorowania na AIDS - 766 osób

zgony chorych na AIDS - 308

GŁÓWNE CELE TEGOROCZNYCH DZIAŁAŃ TO:

1.Zwiększenie świadomości, że problem HIV/AIDS dotyczy każdego niezależnie od płci, wieku, orientacji czy stylu życia. Niestety wiele osób wypiera ten fakt i nie robi testu w kierunku HIV. Warto, aby wykonała go każda dorosła osoba, która raz w życiu miała ryzykowane zachowania. W sieci Punktów Konsultacyjno – Diagnostycznych (PKD) można zrobić to badania bez skierowania, bezpłatnie i anonimowo. Aktualne godziny pracy oraz lokalizację danego punktu można sprawdzić na stronie internetowej: https://aids.gov.pl?pkd?

2.Edukacja i upowszechnienie wiedzy na temat HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową.

3.Informowanie, że dzięki nowoczesnej terapii antyretrowirusowej (ARV), zakażenie HIV jest choroba przewlekłą, ale nadal śmiertelną. Dzięki Programowi polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia, polski system opieki nad osobami zakażonymi uważany jest za wzorcowy. Korzystając ze skutecznej, bezpłatnej dla pacjenta terapii, z HIV można żyć wiele lat.

4.Rozpropagowanie informacji, że jeśli ktoś ma wątpliwości lub pytania związane z HIV czy innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową, można zadzwonić pod bezpłatny numer Telefonu Zaufania HIV/AIDS: 800 888 448. Do końca grudnia telefon będzie pracował całodobowo. Profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania i pokierują do odpowiedniego specjalisty lub na test.

SPOTY TELEWIZYJNE

https://www.youtube.com/user/kcdsaids)

Jak zapobiegać zakażeniu HIV?

Najskuteczniejszym środkiem zapobiegania zakażeniom HIV pozostaje efektywna, systematyczna profilaktyka i edukacja zdrowotna, oparta na aktualnym stanie wiedzy, skierowana do ogółu społeczeństwa na temat czynników ryzyka, dróg zakażenia oraz możliwości leczenia. Brak odpowiednio prowadzonej edukacji zdrowotnej oraz bagatelizowanie ryzyka zakażenia, odpowiadają za utrzymujący się wysoki odsetek osób zakażonych HIV. Konieczne jest prowadzenie ciągłych działań polegających na promowaniu testowania i poradnictwa w kierunku HIV oraz objęcie opieką medyczną osób, u których rozpoznaje się zakażenie HIV.

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

W Polsce funkcjonują dobre rozwiązania systemowe w zakresie zwalczania epidemii HIV/AIDS. Istotnym dokumentem regulującym politykę państwa w zakresie problematyki HIV/AIDS jest Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017-2021 określający strategię działania obejmującą zarówno zapobieganie zakażeniom HIV, jak i opiekę nad żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS. Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej z zakresu profilaktyki HIV/AIDS realizowane są zgodnie z harmonogramem Programu, którego koordynatorem jest Krajowe Centrum ds. AIDS. Corocznie pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia z 16 wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz 318 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych włączają się w jego realizację.


Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1239)