Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

Światowy Dzień Walki z AIDS

Symbol solidarności z zakażonymi HIV i chorymi na AIDS

Światowy Dzień Walki z AIDS obchodzony corocznie od 1988 roku, 1 grudnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Społeczna kampania edukacyjna pn. Coś was łączy? Zrób test na HIV to temat tegorocznego Światowego Dnia Walki z AIDS wybrany przez Światową Kampanię AIDS (Word AIDS Campaign).

W tym dniu na całym świecie, w tym i Polski, odbywają się m.in. konferencje, happeningi oraz akcje edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS. Krajowe Centrum ds. AIDS w ramach Światowego Dnia Walki z AIDS od 2001 roku prowadzi kampanie multimedialne.

Światowy Dzień AIDS to dzień, w którym szczególnie staramy się przełamywać bariery, takie jak strach i wynikająca z niego stygmatyzacja osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, w tym osób LGBT żyjących z wirusem. Jest to dzień bardzo szczególny, nie tylko promujący walkę z AIDS, ale także czas w którym myślimy o bliskich i przyjaciołach, których doświadczył wirus HIV oraz staramy się zwrócić uwagę społeczeństwa na ciągle aktualny problem epidemii HIV/AIDS.

Do akcji włączyły się również liczne media. W wielu telewizjach nadawany będzie zbiór reportaży o tematyce HIV/AIDS mających na celu uświadomienie zagrożenia i wszczepienie słuchaczom intuicji ostrożności. Zapalane są również znicze i świece symbolizujące pamięć o ofiarach HIV/AIDS. Uczestnicy na znak solidarności z chorymi przywdziewają Czerwoną wstążkę.

HIV i AIDS

W Europie łączna liczba przypadków zakażeń HIV przekroczyła 2 miliony. Szacuje się że w Polsce osób zakażonych wirusem jest około 35 tys. z czego ponad połowa nie jest świadoma swojej choroby. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że pod koniec 2015 r. na świecie z HIV żyło około 37 mln osób.

Co powinieneś wiedzieć o HIV i AIDS ?

Świat od kilkudziesięciu lat stoi wobec problemu epidemiologicznego o ogromnej skali, jakim jest choroba AIDS, czyli zespół nabytego niedoboru (upośledzenia) odporności, wywołanej przez wirus HIV. Epidemia HIV to problem wciąż aktualny. Według informacji Wspólnego Programu Narodów Zjednoczonych Zwalczania HIV i AIDS (UNAIDS) na świecie żyje z HIV blisko 37 mln osób. Tylko w 2015 roku zanotowano około 2,1 mln nowych zakażeń HIV a 18 mln osób korzysta z terapii antyretrowirusowej (ARV).

HIV w Polsce

W Polsce sytuacja epidemiologiczna jest niepokojąca. Na przestrzeni ostatnich lat notowany jest stały wzrost liczby osób zakażonych. Szacuje się, że osób zakażonych w Polsce jest około 35 tys., a ponad połowa osób zakażona HIV nie wie o swoim zakażeniu. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP PZH) i Krajowego Centrum ds. AIDS 2016 r. zakażenie HIV wykryto u 20 756 osób, z czego 6 187 osób zakażonych zostało w wyniku zażywania narkotyków. Wśród osób zakażonych Ogółem u 3 408 osób rozpoznano AIDS, a 1 348 osób chorych na AIDS zmarło. Obecnie leczeniem antyretrowirusowym (ARV) objętych jest około 9 149 pacjentów, w tym 113 dzieci.

Jak zapobiegać zakażeniu HIV?

Najskuteczniejszym środkiem zapobiegania zakażeniom HIV pozostaje efektywna, systematyczna profilaktyka i edukacja zdrowotna, oparta na aktualnym stanie wiedzy, skierowana do ogółu społeczeństwa na temat czynników ryzyka, dróg zakażenia oraz możliwości leczenia. Brak odpowiednio prowadzonej edukacji zdrowotnej oraz bagatelizowanie ryzyka zakażenia, odpowiadają za utrzymujący się wysoki odsetek osób zakażonych HIV. Konieczne jest prowadzenie ciągłych działań polegających na promowaniu testowania i poradnictwa w kierunku HIV oraz objęcie opieką medyczną osób, u których rozpoznaje się zakażenie HIV.

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

W Polsce funkcjonują dobre rozwiązania systemowe w zakresie zwalczania epidemii HIV/AIDS. Istotnym dokumentem regulującym politykę państwa w zakresie problematyki HIV/AIDS jest Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017-2021 określający strategię działania obejmującą zarówno zapobieganie zakażeniom HIV, jak i opiekę nad żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS. Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej z zakresu profilaktyki HIV/AIDS realizowane są zgodnie z harmonogramem Programu, którego koordynatorem jest Krajowe Centrum ds. AIDS. Corocznie pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia z 16 wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz 318 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych włączają się w jego realizację.


Telefon Zaufania HIV/AIDS

Jeśli masz pytania, wątpliwości lub obawy związane z zakażeniem HIV i z AIDS, zapraszamy do skorzystania z Telefonu Zaufania HIV/AIDS. Konsultanci czekają na pytania w godzinach 9.00-21.00 od poniedziałku do piątku – z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

801 888 448* lub 22 692 82 26
* połączenie płatne tylko za pierwszą minutę

Anonimowe Bezpłatne Testy na HIV- http://www.aids.gov.pl/pkd/