Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

Podarowany emerytom dodatkowy czas wolny należy postrzegać jako przywilej – powinien być to okres celebrowania życia, czas na regenerację sił, własny rozwój, ponieważ tylko wówczas może być czasem ciekawym i radosnym. Bierność – brak inicjatywy do działania, do zainteresowania się ludźmi i otoczeniem – może prowadzić do negatywnego wpływu na samopoczucie, a co więcej, być czynnikiem kryzysogennym.

Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym:

1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora. Wszystkie daty mają jednak wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego. Obchody zwiastują też nieuchronną rewolucję demograficzną . Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. Znakomita większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Starsi ludzi będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą, a ponadto będą musieli liczyć się z późniejszym odejściem na emeryturę. Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość.

W Polsce seniorzy czyli, osoby powyżej 65 roku życia, stanowią 13% populacji, do 2060 roku będą stanowić aż 33%! Zdecydowana większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Starsi ludzi będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą.

Od ponad 30 lat odbywają się szeroko zakrojone działania, które mają na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa co do problemów osób starszych. Wyrazem tych działań było ustanowienie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1990 roku Światowego Dnia Seniora, który jest też polskim odpowiednikiem globalnego Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, który na świecie jest obchodzony 1 października.

Choć osoby starsze mają zwykle więcej czasu dla siebie, nie jest to zawsze równoznaczne z dbaniem o siebie i zapewnieniem sobie odpowiedniej ilości wypoczynku, dlatego w tych dniach organizowane są w różnych miastach spotkania z nimi. Dzięki temu seniorzy mogą spędzić czas poza domem, a także rozwijać się poznając różne tematy dotyczące życia codziennego.