Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

Światowy Dzień bez Tytoniu 2016 - Przygotuj się na jednolite opakowania

Cele kampanii

Obchody Światowego Dnia bez Tytoniu 2016 mają na celu:

Podkreślenie roli jednolitych opakowań jako elementu kompleksowego, wielosektorowego podejścia do zwalczania palenia.

Wspieranie procesów opracowania i przyjęcia przez państwa członkowskie WHO odpowiedniej polityki, wprowadzającej jednolite opakowania i upowszechnienia jednolitych opakowań na całym świecie poprzez zapewnienie wyczerpujących, ważnych i przekonujących informacji.

Zachęcenie państw członkowskich WHO do zaostrzenia uregulowań prawnych dotyczących opakowań i oznakowania wyrobów tytoniowych i ograniczenia reklamy, promocji i sponsoringu wyrobów tytoniowych w ramach kolejnych kroków zmierzających do wprowadzenia jednolitych opakowań.

Wspieranie państw członkowskich WHO i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w przeciwdziałaniu ingerencji branży tytoniowej w przebieg procesu politycznego prowadzącego do przyjęcia przepisów wprowadzających obowiązek stosowania jednolitych opakowań.

Co roku 31 maja, WHO wraz z partnerami organizując obchody Światowego Dnia bez Tytoniu, podkreśla zagrożenia dla zdrowia wynikające z używania tytoniu i występuje w roli rzecznika skutecznej polityki zmierzającej do ograniczenia użycia tytoniu. W związku z obchodami Światowego Dnia bez Tytoniu, 31 maja 2016 r. WHO i Sekretariat Ramowej Konwencji WHO o Ograniczeniu Użycia Tytoniu wzywają wszystkie państwa, aby przygotowały się do wprowadzenia jednolitych (standaryzowanych) opakowań wyrobów tytoniowych. Neutralne, jednolite opakowanie to ważny krok w kierunku ograniczenia popytu. Zmniejsza atrakcyjność wyrobów tytoniowych, ogranicza możliwość wykorzystywania opakowań jako nośnika  reklamy i promocji, ogranicza stosowanie wprowadzających w błąd opakowań i oznakowani oraz zwiększa skuteczność ostrzeżeń zdrowotnych.

Neutralne, jednolite opakowania wyrobów tytoniowych to efekt działań podejmowanych w celu ograniczenia lub wprowadzenia zakazu umieszczania logo, kolorów, wizerunku marki lub informacji promocyjnych na opakowaniach. Na jednolitym opakowaniu będzie można umieścić wyłącznie nazwę marki i produktu - w standardowym kolorze i wydrukowane standardową czcionką.

W wytycznych do artykułów 11 i 13 Ramowej Konwencji WHO o Ograniczeniu Użycia Tytoniu zaleca się rozważenie wprowadzenia jednolitych opakowań. Neutralne, jednolite opakowania to kolejny krok będący kontynuacją wcześniej podejmowanych działań i element kompleksowego, wielosektorowego podejścia do ograniczenia użycia tytoniu. Decydenci polityczni, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i wszyscy obywatele mogą zaangażować się w działania, które spowodują, że  rząd rozważy wprowadzenie jednolitych  opakowań.

Fakty o jednolitych opakowań

Zainteresowanie jednolitymi opakowaniami wyrobów tytoniowych rośnie na całym świecie:

W grudniu 2012 r. Australia jako pierwszy kraj na świecie podjęła decyzję o wdrożeniu jednolitych opakowań wyrobów tytoniowych.

W 2015 r. w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Francji uchwalono przepisy o wprowadzeniu jednolitych opakowań od maja 2016.

W wielu państwach rozważania dotyczące przyjęcia przepisów wprowadzających jednolite opakowania są obecnie na bardzo zaawansowanym etapie.


Materiały do pobrania: