Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

Światowy Dzień bez Tytoniu - 31 maja 2017

Palenie tytoniu to jeden z najbardziej rozpowszechnionych szkodliwych elementów stylu życia człowieka. Wprowadzenie całkowitego zakazu reklamy i promocji wyrobów tytoniowych a nade wszystko eliminacja dymu tytoniowego z przestrzeni publicznej sprawiają wrażenie sukcesu w walce z najpoważniejszą przyczyną zagrożenia zdrowia ludności.

Niestety zawsze pozostanie grupa osób, która nie zrezygnuje z tego typu wyrobów i dlatego, oprócz umocowań prawnych, istotnym elementem walki z paleniem tytoniu wciąż pozostaje edukacja i działania na rzecz redukcji konsumpcji tytoniu. 

Światowy Dzień bez Tytoniu - 31 maja każdego roku, służy zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami używania tytoniu oraz na ryzyko zdrowotne związane z paleniem tytoniu.

Tego dnia Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Głogowie będzie angażować uwagę społeczeństwa, zwłaszcza ludzi uparcie tkwiących w nałogu, na kwestie dotyczące zdrowotnych skutków biernego i czynnego palenia tytoniu. W przedsięwzięciach związanych z obchodami Światowego Dnia bez Tytoniu 2017 PSSE w Głogowie udostępni materiały edukacyjne dot. używania tytoniu, będzie wykonywać badania zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz zachęcać społeczeństwo do życia w świecie wolnym od dymu tytoniowego.

Pliki do pobrania