Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

23 styczeń 2018

Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych "Szkoła wolna od używek" - pobierz

  • pismo przewodnie GIS
  • regulamin konkursu
  • załączniki do regulaminu

Bliższe informacje na stronie internetowej: www.szkolawolnaoduzywek.pl

29 grudzień 2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie zachęca pracodawców do wzięcia udziału w kampanii z cyklu "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy" pod hasłem "Substancje niebezpieczne pod kontrolą" zaplanowanej na lata 2018 - 2019. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości w zakresie zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy.  W ramach kampanii zaplanowano na kwiecień 2018 roku Europejski Konkurs Dobrych Praktyk. Szczegółowe informacje na temat kampanii można uzyskać pod numerem telefonu: 22 623 36 77 oraz na stronie internetowej
https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19.

9 listopad 2017

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Głogowie informuje, iż dnia 10.11.2017r. będzie nieczynne.


27 październik 2017

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie w sprawie stwierdzenia przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg w Nielubi do czasu odwołania pobierz


23 październik 2017

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie w sprawie stwierdzenia braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg w Nielubi do czasu odwołania pobierz


21 wrzesień 2017

Stanowisko Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego -Państwowego Zakładu Higieny w sprawie piaskownic i dezynfekcji piasku preparatem o nazwie handlowej SAND-Y pobierz


22 sierpień 2017

Komunikat o jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli w Głogówku i Chociemyśli - pobierz


7 lipiec 2017

Komunikat o jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli w Głogówku i Chociemyśli - pobierz


23 czerwiec 2017

Serwis kąpieliskowy - szczegóły na stronie http://sk.gis.gov.pl

 

26 kwiecień 2017

Meningokoki - szczegóły na stronie


24 kwiecień 2017

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Głogowie informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej ustalono, że:

  1. 02 maja 2017r., 16 czerwca 2017r., 14 sierpnia 2017r. są dniami wolnymi od pracy.
  2. 13 maja 2017r., 24 czerwca 2017r., 09 września 2017r. wyznacza się dniami pracy.

1 luty 2017

Aktualna lista Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych - pobierz


5 stycznia 2017

Informacja o odrze - pobierz

6 października 2016

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie informuje, iż w związku z realizowanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym projektem „Zapobieganie zakażeniom HCV” rozpoczęto II edycję bezpłatnych, certyfikowanych szkoleń stacjonarnych adresowanych do pracowników sektora usług pozamedycznych.

Lista terminów szkoleń oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: szkoleniehcv.pzh.gov.pl


Ulotka - pobierz


8 lipiec 2016

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie informuje, iż w związku z realizowanym od 2012 r. przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym projektem „Zapobieganie zakażeniom HCV” rozpoczęto kolejną edycję bezpłatnych szkoleń stacjonarnych adresowanych do pracowników sektora usług pozamedycznych.

Na stronie szkoleniehcv.pzh.gov.pl organizator szkoleń zamieszcza na bieżąco listę kursów wraz adresem i terminem ich realizacji. Na szkolenia nie obowiązuje rejonizacja. Zaproszenie na szkolenie pobierz


6 lipiec 2016
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego "Kąpieliska, a miejsca wykorzystywane do kąpieli" - pobierz


23 czerwiec 2016

Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie przedstawia aktualną, zaakceptowaną przez Główny Inspektorat Sanitarny "Instrukcję w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami"- czerwiec 2016 - pobierz


10 czerwiec 2016

Szanowni Państwo,

Fundacja Aby żyć, organizacja non-profit, prowadzi działania mające na celu edukowanie społeczeństwa na temat korzyści wynikających ze szczepień oraz zachęcenie do ich stosowania.

Obecnie realizuje kampanię pt. „Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!!” skierowaną do rodziców celem podniesienia ich wiedzy na temat pneumokoków.

Kampania uzyskała Patronat Rzecznika Praw Dziecka, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz towarzystw naukowych.

Na stronie www.szczepimy.com.pl można znaleźć ważne informacje przed zgłoszeniem się z dzieckiem na szczepienie.


4 listopada 2015 r.

Komunikat w sprawie zapewnienia szczepień ochronnych dzieciom

Pismo z Ministerstwa Zdrowia do pobrania

10 lipca 2015 r.

Informacja na temat fontann ulicznych - Pobierz